• hanuman-icon
 • shani-icon
 • yama-icon
 • ganesha-icon
 • krishna-icon
 • parvati-icon
 • lakshmi-icon
 • saraswati-icon
 • kali-icon
 • garuda-icon
 • buddha-icon
 • sita-icon
 • durga-icon
 • shiva-icon
 • devi-icon
 • SVG PNG kamadeva-icon
 • agni-icon
 • surya-icon
 • shesha-icon
 • mohini-icon
 • gayatri-icon
 • varuna-icon
 • karni-mata-icon
 • rama-icon
 • pashupati-icon
 • onibi-icon
 • tengu-icon
 • kappa-icon
 • tanuki-icon
 • kitsune-icon
 • rokurokubi-icon
 • bakeneko-icon
 • oni-icon
 • gashadokuro-icon
 • hitotsume-kozo-icon
 • akaname-icon
 • nekomata-icon
 • kasa-obake-icon
 • SVG PNG yorogumo-icon
 • korpokkur-icon
 • kintaro-icon
 • yurei-icon
 • azukiarai-icon
 • chochin-obake-icon
 • bakezori-icon
 • indra-icon
 • shakti-icon
 • brahma-icon
 • vishnu-icon

;