analysis , arrow , forward , progress , search icon